GUZKI KRWAWNICZE

Anatomia i fizjologia guzków krwawniczych

Guzki krwawnicze – hemoroidy – są normalną strukturą anatomiczną. Trzy guzki krwawnicze (internal hemorrhoids), przedni i tylni po stronie prawej i tylny po lewej, znajdują się w kanale odbytu nad linią grzebieniastą i pokryte są błoną śluzową. Nie są unerwione bólowo. Zakończenia nerwowe w tej okolicy pozwalają na odróżnienie gazów od treści płynnej i stałej oraz sygnalizują wypełnienie odbytnicy. W krew zaopatruje je tętnica odbytnicza górna, częściowo tętnica odbytnicza środkowa. W hemoroidach znajdują się liczne połączenia tętniczo-żylne, w tym żylne kłębuszki naczyniowe, do których napływ krwi i jej odpływ regulowany jest przez system zwieraczy zbudowany z komórek mięśni gładkich. Guzki krwawnicze są częścią górnego wewnętrznego splotu hemoroidalnego, zwanego też ciałem jamistym odbytnicy. Położenie końcowych gałęzi tętnicy odbytniczej górnej nie zawsze odpowiada położeniu guzków krwawniczych. Odpływ krwi następuje przez żyły hemoroidalne górne do żyły krezkowej dolnej i dalej – do układu wrotnego.

Hemoroidy odgrywają istotną rolę w mechanizmie trzymania gazów i stolca, a także defekacji. Guzki krwawnicze odpowiadają za 15-20% ciśnienia spoczynkowego odbytu. Wypełnione krwią uszczelniają odbyt, po szybkim zmniejszeniu napięcia zwieraczy i odpływie krwi z hemoroidów możliwa jest skuteczna defekacja.

Objawy

Objawy choroby guzków krwawniczych mają inny charakter niż objawy ze strony zewnętrznego splotu hemoroidalnego.

Objawy ze strony guzków krwawniczych:

  • krwawienie
  • wypadanie hemoroidów
  • upławy śluzowe
  • dyskomfort, poczucie niepełnego wypróżnienia
  • świąd
  • zmiany zakrzepowe

Objawy ze strony zewnętrznego splotu hemoroidalnego

Najczęstszą przyczyną dolegliwości jest zakrzep brzeżny. Do objawów należą:

  • ból
  • krwawienie (po samoistnym pęknięciu zakrzepu)

W III i IV stopniu choroby hemoroidalnej objawy ze strony guzków krwawniczych i choroby zewnętrznego splotu hemoroidalnego mogą występować jednocześnie.