JAK DZIAŁA PROCTOLACT?

Jak działa Proctolact-M®?

  1. Tworzenie bariery ochronnej na błonie śluzowej odbytnicy i odbytu oraz poprawa szczelności nabłonka jelitowego
  2. Szczep bakterii L. rhamnosus PL1 działa antagonistycznie względem bakterii chorobotwórczych, takich jak Enterococcus faecalis, patogenne szczepy Escherichia coli, Klebsiella spp., Streptococcus spp. będących przyczyną stanów zapalnych odbytu i rozwoju ran okołoodbytowych.
  3. Szczep bakterii L. rhamnosus PL1 wykazuje silne przyleganie (adhezja) do komórek nabłonka jelita, odbytnicy i odbytu.
  4. Szczep bakterii L. rhamnosus PL1 wykazuje potwierdzoną w badaniach oporność na kwas solny i sole żółci, co umożliwia mu przeżywanie pasażu przez żołądek i jelito cienkie.
  5. Zawarta w preparacie inulina wpływa korzystnie na namnażanie probiotycznej bakterii i normalizację perystaltyki jelit.